gototop
Get Adobe Flash player
Home Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Νομοθεσία 10. Νομοθεσία Για Τα Νερά

10. Νομοθεσία Για Τα Νερά

1. Κ.Υ.Α. Φ16/5813/17-5-89 (ΦΕΚ 383Β) - Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

2. ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β/25-6-1997) Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Εναρμόνιση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ.

3. ΚΥΑ 18186/271/88 (ΦΕΚ 126 Β/3-3-88) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

4. ΚΥΑ 19652/1906/1999 (ΦΕΚ 1575/Β/5-8-1999) Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμόν 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β’ 159). Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 ,5 και 8 της απόφασης αυτής.

5. ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β/29-9-1999) Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (Β’ 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής.

6. ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ 1212/Β/18-9-2001) Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμόν 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β’ 159). Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 ,5 και 8 της απόφασης αυτής (Β’ 1575).

7. ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196 Β/6-4-88) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.

8. ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/3-7-1986) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «Πόσιμα», «κολύμβηση», «Διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ.

9. ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405/Β/3-4-2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 ΚΥΑ Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (Β’ 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής (Β’1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παραγ. Β) αυτής.

10. ΚΥΑ 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β/9-3-2001) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976.

11. ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/12-12-2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976 (Α’ 15)

12. ΚΥΑ 55648/2210/91 (ΦΕΚ 323 Β/13-5-91) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

13. ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Καθορίζει τα μέτρα και τους όρους για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Επίσης αφορά ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα περιέχοντα κυρίως οργανικό φορτίο και τα οποία μπορούν να διοχετευτούν σε αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αφού προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτική επεξεργασία.

14. ΚΥΑ Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-1965) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

15. Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/20-11-87) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις.

16. Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 23ης Οκτωβρίου 2000.

17. ΠΔ 256/1989 (ΦΕΚ 121Α/11-5-89) Άδεια χρήσης νερού.

18. ΥΑ 15519/1983 (ΦΕΚ 455/Β/83) Περί όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπτών ρυπαντών.

19. ΥΑ 29537/1439/03 (ΦΕΚ 1036/Β/25-7-03) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 72411/3149/00/22.8.2001 «Ορισμός φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών επικινδύνων υλικών (Β’1133).

20. ΥΑ 90461/2193/94 (ΦΕΚ 843Β/94) Συμπλήρωση του Παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 55648/2210/1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα».

 
042590